Jeśli spłaciłeś pożyczkę chwilówkę przed terminem zapisanym w umowie możesz otrzymać częściowy zwrot prowizji.

Nie będzie to jednak łatwe ponieważ firmy pożyczkowe podobnie jak banki niechętnie odnoszą się do próśb swoich klientów. Pobieranie prowizji idzie im bardzo łatwo ale oddawanie wręcz przeciwnie.

Pożyczki pozabankowe ratalne oraz chwilówki podlegają ustawie o kredytach konsumenckich z 12 maja 2011 roku. Zgodnie z tą ustawą pożyczkobiorca może wcześniej spłacić kredyt.

Zgodnie z art. 50 tejże ustawy, w umowie można zastrzec prowizję za spłatę kredytu przed terminem w przypadku, gdy spłata przypada na okres, gdy stopa oprocentowania jest stała, a kwota spłacanego przez okres dwunastu miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast w sytuacji, gdy okres ten przekracza jeden rok, wtedy prowizja nie może być wyższa niż 1% spłacanej części pożyczki.

Europejski Sąd –  kredytobiorcy należy się zwrot prowizji ubezpieczenia i odsetek przy wcześniejszej spłacie.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 roku mówi, że w przypadku spłaty kredytu konsumenckiego w całości przed terminem określonym w umowie, obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu (art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim) odnosi się do wszystkich kosztów, w tym także do prowizji, a nie tylko do tych rozłożonych w czasie jak odsetki czy ubezpieczenie.

Jak podkreśla Szymon Ziemba, autor bloga rekinfinansow.pl, wyrok TSUE znacznie zwiększa szansę na odzyskanie części kosztów wcześniej spłaconych kredytów przez konsumentów. „Tak naprawdę dopiero ten wyrok dał nam realne możliwości odzyskiwania należności od Banków i firm pożyczkowych w polskich sądach”. Rekin Finansów odzyskuje zwroty dla konsumentów bez ryzyka i bez opłat z góry. Więcej o pomocy Rekina można przeczytać tutaj.

Zgodnie z prawem rozliczenie kosztów kredytu powinno być dokonane w ciągu 14 dni od momentu wcześniejszej spłaty kredytu. Spłata chwilówki przed terminem Oznacza że pożyczkobiorca powinien otrzymać zwrot prowizji i innych opłat proporcjonalnie do czasu trwania pożyczki. Przykładowo jeśli chwilówka była na 30 dni a pożyczkobiorca spłacił ją po 15, to powinien otrzymać 50% prowizji odsetek i innych opłat z powrotem.