Chwilówka to rodzaj pożyczki „na chwilę” czyli udzielana na krótki okres. Pożyczka krótkoterminowa z uwagi na zapewne swoją długa nazwę nie jest zbyt popularna w użyciu. Określenie chwilówka jest krótkie i zwięzłe, konkretnie opisujące rodzaj pożyczki.

W potocznym rozumieniu, chwilówki udziela parabank, czyli firma pożyczkowa inna niż bank. Parabank to instytucja finansowa, która m.in nie może przyjmować depozytów tak jak bank ale może udzielać pożyczki. Parabanki powstały w związku z zapotrzebowaniem klientów, którzy nie kwalifikują się z jakiegoś powodu pod kredyt bankowy.

Chwilówki zyskały popularność ze względu na błyskawiczny proces ich udzielania. Pożyczkę przez internet można dostać raptem w 1-2 dni bez wielu formalności znanych w bankach.

Zasady udzielania chwilówek, podobnie jak pożyczki bankowe reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 3 u.k.k. kredyt konsumencki to kredyt w wysokości nie przekraczającej 255 550 złotych, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielania konsumentowi. W świetle powyższej definicji należy przyjąć, że do zdecydowanej większości ocenianych umów pożyczek „chwilówek” oferowanych konsumentom będą miały zastosowanie wymagania u.k.k. Jak było wspomniane we wstępie, ocenie zgodności badanych wzorców umowy ze wspomnianą ustawą Federacja Konsumentów poświęciła 3 rozdział niniejszego opracowania.